• Enerji Kimlik Belgesi
  • Isı Yalıtımı Danışmanlığı
  • Enerji Kimlik Belgesi 2
  • Enerji Kimlik Belgesi 3

Isı Yalıtımı DanışmanlığıBinalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında yeni yaptırdığınız veya tasarruf amaçlı yalıtım yaptıracağınız binalar için hizmetimizden yararlanın.

Isı Yalıtımı Nedir?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile yeni binalara çeşitli zorunluluklar getirilmiştir. Bu kapsamda yeni yapılan binalar, TS-825 standardında ve hesaplarında yalıtım yapmakla yükümlüdür. Farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış ortam havası – konut iç havası) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı binanın tamamında uygulanabileceği gibi, bölgesel olarak duvar, çatı, pencere, tavan, döşeme ve çatı gibi yüzeylerde uygulanabilir.

Isı Yalıtım Raporu Oluşturulmasında Gerekli Ölçüm ve Evraklar Nelerdir?

Gerçekçi sonuçlar elde edebilmemiz için, yalıtım yapılacak bina mutlaka yerinde incelenmelidir.

Bina tüm cepheleri termal kamera ile görüntülenir, termal kamera raporu oluşturulur. Bina tüm cephelerinden birer örnek olacak şekilde duvar yüzeylerinde ısıl geçirgenlik (U=W/m2x K) ısıl geçirgenlik katsayısı) ölçümü yapılır. Bunun sonucunda ısıl geçirgenlik raporu oluşturulur.

Binaya ait mimari ve mekanik projeler temin edilir. Bu bilgiler ışığında, TS 825 İzoder Programı’na veri girişi sağlanarak binanın özgül ısı kaybı ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı belirlenir.

Daha önce bölgesel olarak yalıtım yapılmış ise, (Örneğin dış cephe yalıtımı yok fakat çatı için yalıtım uygulaması yapılmış) ısı yalıtım raporunun temin edilmesi gerekir. Binanın mevcut durumu için (yalıtım öncesi durum) enerji kimlik belgesi düzenlenir ve enerji tüketimleri tespit edilir.

Binanın bulunduğu il, ilçe göz önünde bulundurularak, hangi iklim bölgesi sınırları içerisinde olduğu belirlenir. TS 825 İzoder Hesap Programına göre, duvar, kiriş-kolon, çatı, zemin döşemesi gibi yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik değerleri hesaplanır. TS 825 Standartı referans alınarak, binanın bulunduğu iklim bölgesi için, yapı elemanlarında olması gereken ısıl geçirgenlik katsayıları belirlenir. Hesaplamalar sonucunda, farklı yapı elemanları için uygun yalıtım malzemesi ve kalınlığı belirlenmiş olur.

Dış cephe yalıtımında firmanızı seçtikten sonra, firmanız ile teknik anlamda görüşmelerimiz devam edecek ve yalıtım sürecinde her türlü kontrol ve denetim tarafımıza ait olacaktır. Yalıtım süreci bittikten sonra, binanızın enerji kimlik belgesi yeniden düzenlenecek ve doğru bir yalıtım uygulaması sonrasında enerji performans sınıfınız yükselecektir. Bu kontrol teoride, yapılan yalıtımın doğru olduğunun göstergesi olacaktır. Pratikte ise, teknik anlamda yukarıda bahsedilen ölçüm hizmeti tekrarlanır, uygulama hakkında gerçekçi yorum yapılması sağlanır.

Termal kamera ile tüm cephelerden görüntü alınır, mevcut kayıpların görülmemesi beklenir. Duvar yüzeylerinde ısıl geçirgenlik testleri tamamlanır, TS 825 Standartı’na göre olması gereken değerlere yakınlığı kontrol edilir.

Hazırlamış olduğumuz teknik şartname doğrultusunda, yalıtım uygulaması yaptıracağınız firmayı seçme kararı tamamen siz değerli müşterilerimize aittir. Unutulmamalıdır ki ısı yalıtımı ciddi bir iş sürecidir. Ancak uzman firmalarla çalışarak, konfor şartlarınızdan ödün vermeden ciddi tasarruf elde edilebilir.

Copyright © 2016 www.mkmenerji.com Tüm hakları saklıdır. Yazılım hakları NF Web Tasarım’a aittir.Yukarı Kaydır