• Enerji Kimlik Belgesi
  • Isı Yalıtımı Danışmanlığı
  • Enerji Kimlik Belgesi 2
  • Enerji Kimlik Belgesi 3

Yeşil Bina DanışmanlığıYeşil Binalar çevre dostu binalardır. Dünyada tüketilen toplam enerjinin üçte birinin binalarda tüketildiği göz önünde bulundurulduğunda, içinde yaşadığımız, ofis, iş yeri ya da eğlence alanları olarak kullandığımız yapıların doğa dostu olmasının önemi ortaya çıkar.Yeşil Binalar ile enerji tasarrufu, temiz çevre ve konforlu bir yaşam alanı yaratmak amaçlanır.

Yeşil bina olma kriterleri arasında yer seçimi, tasarım, inovasyon, binada kullanılacak olan malzemenin özellikleri, yapım tekniği ve atıkları yeniden kullanılabilmesi gibi konularda seçici yaklaşımlar sıralanabilir.

Yeşil Binalar her ne kadar yapım maliyetleri yüksek olarak düşünülse de enerji tüketiminin ciddi oranlarda azaltılması nedeni ile uzun vadede karlı bir yatırımdır. İlk yapım maliyetlerini %5 ile %10 arasında artırdığı düşünülen yeşil binaların enerji tasarrufunu %50 ile %70 arasında artırdığı gözlemlenmiştir.

Klasik binalara göre daha sağlıklı, çevreye saygılı, işletme giderleri ile daha ekonomik ve karlı olan yüksek performanslı binaları tanımlayan LEED yeşil bina derecelendirme sistemi, gönüllü bir standart olup ABD’de Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC)‘ne yapılan başvuru üzerine sadece USGBC tarafından verilmektedir.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design / Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik ) Amerikan kaynaklı olması etkisiyle de dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikasyonudur.

Bu sistemde, bir binanın, enerji kazanımı, su verimliliği, karbondioksit emisyonu azaltımı, iyileştirilmiş iç mekân kalitesi ve kaynakların yönetimi ve etkilerine duyarlılık parametreleri üzerinden performans yükseltmeye dair stratejiler kullanılarak tasarlanıp inşaa edildiği doğrulanır.

LEED; yeni yapılar, mevcut binalar, ticari, eğitim, ikamet ya da sağlık gibi herhangi bir bina tipine, binanın yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında uygulanabilen gönüllü bir sertifikasyon programıdır.

Her bina tipi için belli kriterler vardır ve sağlanan her kriter için kredi puanları alınır. LEED puanları 100′lük sistemde (Bonuslarla beraber 110 puan) değerlendirilir ve krediler, potansiyel çevresel etkiler tartılarak verilir. Bir projenin, tüm önkoşulları tatmin etmesi ve sertifikalandırılabilmek için asgari düzeyde gereken puanları toplaması gerekmektedir.

Copyright © 2016 www.mkmenerji.com Tüm hakları saklıdır. Yazılım hakları NF Web Tasarım’a aittir.Yukarı Kaydır