• Enerji Kimlik Belgesi
  • Isı Yalıtımı Danışmanlığı
  • Enerji Kimlik Belgesi 2
  • Enerji Kimlik Belgesi 3

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Binaların enerji tüketimini gösteren belgeye enerji kimlik belgesi denir. Diğer bir ifade ile Binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ile ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji Sınıflandırması gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A En Verimli Enerji Sınıfını, G ise En Verimsiz Enerji Sınıfı durumunu temsil eder.

Enerji Kimlik Belgesi; Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri bünyesinde ki EKB uzmanları tarafınca düzenlenir.
Enerji Kimlik Belgesi verildiği tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Düzenlenir?

Mevcut veya Yeni Binanıza ait Mimari Proje, Isı Yalıtım Projesi, Aydınlatma Projesi, Mekanik Tesisat Projeleri üzerinden; Binanızın yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanın hangi malzemeden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemleriyle ilgili bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı, Yenilenebilir Enerji Kullanımı v.b. teknik bilgileri, toplarız.

Elde ettiğimiz bu bilgiler ışığında BEP-TR yazılımı vasıtasıyla binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamalarını yapar ve Enerji Kimlik Belgenizi üretiriz.

Enerji Kimlik Belgeniz üç nüsha olarak verilir; Bir tanesi bina girişinde görünür bir yere asılır, bir tanesi bina yönetimi/bina sahibi yada enerji yöneticinize, bir tanesi de binanızın bağlı bulunduğu İlçe Belediye İmar Müdürlüğüne teslim edilir.

Binanızın ısı yalıtımı ile ilgili uygulamalarını yaptırırken Enerji Kimlik Belgesi düzenletmeniz doğru bir yalıtım yapmanıza yardımcı olur.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaların EKB alması, mevcut binaların ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.

Binalarda alım satım ve kiralama işlemlerinde binanın EKB’ye sahip olması binanın değerini artırır.
Enerji Kimlik Belgesi bir binanın tamamı ya da isteğe bağlı olarak kat mülkiyetini haiz her bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı düzenlenebilir.

EKB Hesaplama

Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi

Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatifleri enerji performansı yönünden karşılaştırır Yeni yapılacak binaların enerji performansının standartlaştırılmış seviyeleri gösterilir Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliliği tedbirleri projelendirilir, uygulanır ve uygulamalar izlenir.

Bina stoklarını temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanması yolu ile bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda öngörüde bulunulur Zaman içerisinde tanımlanan yapı bileşenlerinden bileşen kütüphanesi oluşturma gibi ulusal veritabanları geliştirilir

  • Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi İle Bina Enerji Performansının Değerlendirilmesi.
  • Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarı hesaplanır.

Bina Enerji Performansı Hesaplama Net enerji ihtiyacını karşılayacak kurulu sistemlerden oluşan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak, binanın toplam ısıtma, soğutma, havalandırma ve elektrik enerjisi tüketimleri belirlenir Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi hesaplanır, sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketimi belirlenir

Enerji Performansı Hesabı Sonuçları

Enerji performansı hesabı sonucunda, binanın yıllık

  • Isıtma
  • Soğutma
  • Sıcak su
  • Aydınlatma

Havalandırma tüketimleri birincil enerji tüketimleri olarak belirlenir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.

Enerji Kimlik Belgesi binanızın enerji performansını belirten bir belgedir. A sınıfı enerji performansına sahip olan binalar enerjiyi en verimli tüketen binalardır. G sınıfı enerji performansına sahip binalar ise enerjiyi en az verim ile tüketen binalardır.

Binalarda enerji verimliliği uygulamalarının yapılabilmesine ön koşul olarak bina enerji performansı hesabının yapılması gerekir.
Enerji performans sınıfı düşük olan binaların enerji performans seviyelerinin yükseltilmesi mümkündür. Binanıza ait enerji kimlik belgesi, enerji etüdü, enerji verimliliği ve ısı yalıtımı talepleriniz için MKM Enerji ile iletişime geçebilirsiniz.

Copyright © 2016 www.mkmenerji.com Tüm hakları saklıdır. Yazılım hakları NF Web Tasarım’a aittir.Yukarı Kaydır